Hea Ühingujuhtimise Tava on juhiste ja soovituslike reeglite kogum, mille järgimine annab investoritele ja teistele huvitatud isikutele piisava võimaluse järelvalveks ettevõtte juhtimise üle ning aitab tagada investorite ja aktsionäride võrdset kohtlemist. Hea Ühingujuhtimise Tava on välja töötatud Tallinna Börsi ja Finantsinspektsiooni poolt ning see on mõeldud järgimiseks eelkõige börsiettevõtetele.

Kuna Tavas kirjeldatud põhimõtted on soovituslikud, siis ettevõte ei pea tingimata kõiki nõudeid järgima, kuid peab Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes selgitama, miks neid nõudeid ei täideta. Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne on ettevõtte majandusaasta aruande üks osa. Börsiettevõtetele kehtib „täidan või selgitan" nõue alates 1. jaanuarist 2006.

Hea Ühingu Juhtimise Tava 2008.pdf
Hea Ühingu Juhtimise Tava 2009.pdf
Hea Ühingu Juhtimise Tava 2010.pdf
Hea Ühingu Juhtimise Tava 2011.pdf
Hea Ühingu Juhtimise Tava 2012.pdf

Hea Ühingu Juhtimise Tava 2013.pdf

Hea Ühingu Juhtimise Tava 2014.pdf

Hea Ühingu Juhtimise Tava 2015.pdf

Hea Ühingu Juhtimise Tava 2016.pdf

Hea Ühingu Juhtimise Tava 2017.pdf

 

 Lae alla Adobe Acrobat Reader