tuhandetes kroonides/eurodes                 EEK                 EUR
                                                    2001      2000      2001      2000

Jaotuskõlbliku kasumi algsaldo         84 137    53 829     5 377     3 440

Eraldis kohustusl. reservkapitali        (1 665)   (1 320)      (106)       (84)

Aruandeaasta puhaskasum              19 383    31 628     1 239     2 021

Jaotuskõlbliku kasumi lõppsaldo      101 855    84 137     6 510     5 377Andrus Aljas
Finantsdirektor
044 78 355