Seoses AS Viisnurk spordikaupade divisjoni restruktureerimisega said täna 97 ettevõtte spordikaupade divisjoni ja 16 tehnilise teenistuse töötajat kätte koondamisteated. Nendest ligi 30 töötajale on tehtud ettepanek tööleasumiseks teistele töökohtadele Viisnurga muudes tootmisüksustes seoses viimaste  tegevuse laienemisega.

Restruktureerimise tulemusena optimeeritakse spordikaupade divisjoni püsikulud ning lõpetatakse täielikult madalama rentaablusega suusakonstruktsioonide tootmine. Viisnurga spordikaupade divisjon teenis 2002. aasta 9 kuuga 42,5 mln krooni käibe juures 2 mln krooni kahjumit.

Koondamiskulude kogusumma on ligikaudu 2 mln krooni, mille osaliseks katmiseks taotletakse hüvitist Eesti Töötukassalt. Lisaks kantakse 2002. aasta spordikaupade divisjonis kuludesse 6 mln krooni eest järgnevatel perioodidel mittekasutatavaid materjale, pooltoodangu ja valmistoodangu varusid ning põhivahendeid.

Restruktureerimise peaeesmärk on viia Viisnurga spordikaupade divisjon juba 2003. aasta jooksul tagasi kasumisse.Andrus Aljas
Finantsdirektor
044 78 355