AS Viisnurk 2007. a. 3 kuu müügitulu oli 66,7 mln krooni/4,3 mln eurot (2006. a. samal perioodil 53,0 mln krooni/3,4 mln eurot) ning puhaskasum 7,5 mln krooni/0,5 mln eurot (2006. a. samal perioodil 1,8 mln krooni/0,1 mln eurot). Viisnurga koguvarade maht oli 31.3.2007 seisuga 161,2 mln krooni/10,3 mln eurot (31.3.2006: 157,6 mln krooni/10,1 mln eurot), millest ettevõtte kohustused moodustasid 31.3.2007 seisuga 81,9 mln krooni/5,2 mln eurot (31.3.2006: 92,3 mln krooni/5,9 mln eurot) ehk 51% (31.3.2006: 59%).
Mööblidivisjoni käive oli 2007. a. I kvartalis 33,7 mln krooni/2,2 mln eurot (2006. a. I kvartalis 32,0 mln krooni/2,0 mln eurot) ja kasum 2,7 mln krooni/171 tuhat eurot (2006. a. I kvartalis 1,2 mln krooni/78 tuhat eurot).
Ehitusmaterjalide divisjoni käive oli 2007. a. I kvartalis 33,0 mln krooni/2,1 mln eurot (2006. a. samal perioodil 21,0 mln krooni/1,3 mln eurot) ja kasum 5,9 mln krooni/378 tuhat eurot (2006. a. samal perioodil 1,7 mln krooni/106 tuhat eurot).
Divisjonide kasumis ei ole arvestatud kontserni üldhalduskulusid 2007. a. I kvartalis summas 512 tuhat krooni/33 tuhat eurot (2006. a. I kvartalis 498 tuhat krooni/32 tuhat eurot), mis on ärisegmentide aruandes kajastatud jagamata kuludena ja neto finantskulusid 2007. a. I kvartalis summas 584 tuhat krooni/37 tuhat eurot (2006. a. I kvartalis 540 tuhat krooni/35 tuhat eurot).
Prognoos ja areng
Mööblidivisjoni jaekaubanduse arendamise strateegia kohaselt luuakse oma kaubamärgi Skano all tegutsev rahvusvaheline mööblisalongide jaekett naaberturgudel. 2007. aasta teises kvartalis on plaanis avada 3 mööblikauplust Leedus. Samuti tehakse ettevalmistusi sisenemaks Venemaa ja Ukraina turgudele. Jaekaubanduse üksuse loomisega sisenes AS Viisnurk mööbli ja sisustuskaupade jaemüügi ärivaldkonda, mida opereerib 1. septembril 2003. aastal registreeritud AS Viisnurga 100% osalusega äriühing OÜ Skano.
Mööblidivisjoni tootmisüksus on keskendunud puidust kodumööbli tootmisele. Divisjoni omatoodete kaubamärk on Skano.
Ehitusmaterjalide divisjonis suurendatakse Isotex-siseviimistlusplaatide kui kõrgema vääristusastmega ja marginaaliga toodete tootmismahtu uue tootmisliini rajamisega    rahuldamaks suurenenud nõudlust olemasolevatel turgudel ja sisenemaks uutele turgudele. 2006. aasta neljandas kvartalis alustati Isotexi liinide jaoks vajaliku hoone renooveerimistöödega, mis kulgevad plaanipäraselt. Isotex-toodete tootmismahu suurendamine aitab ettevõttel parandada müügi marginaale ja vääristada enam olemasolevat toodangut.
Kuigi üldehitusplaate tootev tehas töötab täisvõimsusel, ei ole suudetud ette toota valmistoodangu varusid suviseks remondi- ja puhkuseperioodiks (peamiselt juulis), mis tähendab selleks ajaks väiksemat müüki ja tulusust võrreldes esimese kvartaliga.
Ehitusmaterjalide divisjonis toodetakse kahte tootekategooriat: pehmetest puitkiudplaatidest üldehitusplaate soojus- ja heliisolatsiooni otstarbeks ning siseviimistlusplaate siseruumide seinte ja lagede viimistluseks. Divisjoni toodete kaubamärkideks on Isoplaat (üldehitusplaadid) ja Isotex (siseviimistlusplaadid).
Ärivaldkondade ülevaade
 
tuh EEK
Müügitulu
Majandustulemus
 
I kv 2007
I kv 2006
I kv 2007
I kv 2006
Mööblidivisjon
33 705
32 017
2 668
1 221
Ehitusmaterjalide divisjon
33 038
21 026
5 918
1 658
KOKKU
66 743
53 043
8 586
2 879
Jagamata kulud
 
 
(512)
(498)
ÄRIKASUM
 
 
8 074
2 381
Neto finantskulud
 
 
(584)
(540)
PUHASKASUM
 
 
7 490
1 841
 
tuh EUR
Müügitulu
Majandustulemus
 
I kv 2007
I kv 2006
I kv 2007
I kv 2006
Mööblidivisjon
2 154
2 046
171
78
Ehitusmaterjalide divisjon
2 112
1 344
378
106
KOKKU
4 266
3 390
549
184
Jagamata kulud
 
 
(33)
(32)
ÄRIKASUM
 
 
516
152
Neto finantskulud
 
 
(37)
(35)
PUHASKASUM
 
 
479
117
 
Mööblidivisjon
Viisnurga mööblidivisjoni 2007. a. 3 kuu müügitulu oli 33,7 mln krooni/2,2 mln eurot (2006: 32,0 mln eurot/2,0 mln eurot) ning majandustulemus 2,7 mln krooni/171 tuhat eurot (2006: 1,2 mln krooni/78 tuhat eurot) kasumit. Võrreldes eelmise aastaga on divisjoni käive suurenenud 1,6 mln krooni/99 tuhat eurot ja kasum 1,4 mln krooni/93 tuhat eurot.
Mööblidivisjoni 3 kuu müük põhiturgudel Soomes ja Venemaal on läinud vastavalt planeeritule ja võrreldes 2006. aastaga on müük kasvanud. Divisjon on aruandeperioodil suurendanud kõrgema marginaaliga kasepuidul baseeruva mööbli müügi osakaalu 94%-ni (3 kuud 2006: 90%). Männipuidust mööbli osakaal oli vastavalt 6% (3 kuud 2006: 10%) ning turunõudlus vastavas sektoris on kahanev. Ettevõttel on kavas jätkuvalt kasemööbli osakaalu veelgi suurendada.
Potentsiaalsetest turgudest näeb divisjon võimalusi müügi kasvatamiseks Inglismaal ning Ida- ja Kesk-Euroopas.
Mööblidivisjoni jaemüük näitab endiselt kasvutendentsi. Käesoleva aasta 3 kuuga on jaemüük kasvanud 68% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
 
Ehitusmaterjalide divisjon
Ehitusmaterjalide divisjonis saavutati 2007 aasta 3 kuu müügituluks 33,0 mln krooni/2,1 mln eurot ja kasumiks 5,9 mln krooni/378 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli divisjoni käive 21,0 mln krooni/1,3 mln eurot ja kasum 1,7 mln krooni/106 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on divisjoni käive suurenenud 12,0 mln krooni/768 tuhat eurot ja kasum 4,3 mln krooni/272 tuhat eurot.
Divisjoni tootmismahud, müük ja kasumlikkus on alates 2006. aasta III kvartali algusest kiiresti paranenud ning tehas töötab täisvõimsusel rahuldamaks suurenenud nõudlust. Täiendavalt on käivitatud aktiivne müük idaturul – Venemaal ja Ukrainas, samuti Lätis ja Leedus.
Üldehitusplaadid
2007 aasta esimese kvartali tulemustele on avaldanud enim mõju Isoplaat tuuletõkkeplaatide müügiedu Skandinaavias. Tuuletõkkeplaatide nõudlus on endiselt kasvav ka siseturul. Teistel naaberturgudel, ennekõike Lätis ja Venemaal, on kasvanud põrandaplaatide müük. Üldehitusplaatide müügist oli suurima osakaaluga tooterühmaks tuuletõkkeplaadid.
Siseviimistlusplaadid
Isotex-siseviimistlusplaatide müügimahud ja tulemuslikkus on kasvanud tänu uuenenud tootevalikule ning kaubamärgi kuvandi muutmisele. Uus logo ja kuvand lansseeriti eelmise aasta 4 kvartalis, tähistamaks tootevaliku laiendamist.
Märtsis toodi Soome ja Eesti turgudele uute mustritega laeplaadid, mis aitavad veelgi tugevdada oma juhtpositsioone nimetatud turgudel.
Siseviimistlusplaatide müügist moodustasid laeplaadid 80% (2006: 73%) ja seinaplaadid vastavalt 20% (2006: 27%).
Isotex-siseviimistlusplaatide müük moodustas 2007. aastal 37% kogu divisioni müügist. Siseviimistlusplaate toodetakse alates 1996. aastast ning neid müüakse 100% oma kaubamärgi Isotex all.
 
Investeeringud
Mööblidivisjoni jaekaubanduse valdkonnas jätkati 2007. aasta I kvartalis tegevusi strateegia­kohaseks jaeäri laiendamiseks lähiturgudele. Jaeäri laienemine hõlmab endas kodumööblit ja sisutuskaupasid pakkuvate uute kaupluste avamist erinevatel Ida-Euroopa turgudel.
Rahuldamaks suurenenud nõudlust olemasolevatel turgudel ja sisenemaks Venemaa ja Ukraina turule, on AS Viisnurga nõukogu heaks kiitnud siseviimistlusplaatide tootmismahu suurendamise teise tootmisliini rajamise näol. Investeeringu eeldatav kogumaksumus on 10 mln krooni/639 tuh eurot ja liini planeeritud käivitamise aeg 2007. aasta III kvartali alguses. Liini ehitusega seotud tööd kulgevad plaanipäraselt. Uus liin võimaldab tõsta Isotex toodete mahtu 55%-ni ehitusmaterjalide divisjoni müügitulust. Isotex-toodete tootmismahu suurendamine aitab ettevõttel parandada müügi marginaale ja vääristada enam olemasolevat toodangut.
2007. a. 3 kuuga moodustasid investeeringud tehnoloogiasse 31 tuhat krooni/2 tuhat eurot ja ehitistesse 368 tuhat krooni/24 tuhat eurot. 2006. a. 3 kuuga olid investeeringud tehnoloogiasse 1,3 mln krooni/81 tuhat eurot ja ehitistesse 2,0 mln krooni/126 tuhat eurot.
 
Konsolideeritud bilanss
 
tuh EEK
tuh EEK
tuh EUR
tuh EUR
 
31.3.2007
31.12.2006
31.3.2007
31.12.2006
 
 
 
 
 
Raha
13 303
13 138
850
840
Nõuded ja ettemaksud
32 202
26 629
2 058
1 702
Varud
46 584
44 970
2 978
2 874
Käibevara kokku
92 089
84 737
5 886
5 416
 
 
 
 
 
Muud aktsiad ja osad
1
1
0
0
Kinnisvarainvesteeringud
10 295
10 295
658
658
Materiaalne põhivara
58 302
57 534
3 726
3 677
Immateriaalne põhivara
500
650
32
42
Põhivara kokku
69 098
68 480
4 416
4 377
 
 
 
 
 
AKTIVA KOKKU
161 187
153 217
10 302
9 793
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laenukohustused
17 905
19 409
1 144
1 241
Võlad ja ettemaksed
32 259
30 230
2 062
1 932
Lühiajalised eraldised
176
221
11
15
Lühiajalised kohustused kokku
50 340
49 860
3 217
3 188
 
 
 
 
 
Pikaajalised laenukohustused
28 511
28 511
1 822
1 822
Pikaajalised eraldised
3 047
3 047
195
195
Pikaajalised kohustused kokku
31 558
31 558
2 017
2 017
 
 
 
 
 
Kohustused kokku
81 898
81 418
5 234
5 205
 
 
 
 
 
Aktsiakapital nimiväärtuses
44 991
44 991
2 875
2 875
Ülekurss
11 332
11 332
724
724
Kohustuslik reservkapital
4 499
4 499
288
288
Eelmiste perioodide jaotamata kasum
10 977
(1 810)
702
(116)
Aruandeaasta kasum
7 490
12 787
479
817
Omakapital kokku
79 289
71 799
5 068
4 588
 
 
 
 
 
PASSIVA KOKKU
161 187
153 217
10 302
9 793
 
Konsolideeritud kasumiaruanne
 
tuh EEK
tuh EUR
tuh EEK
tuh EUR
 
I kvartal   2007
I kvartal
2006 (korri­geeritud)
I kvartal 2007
I kvartal 2006 (korri­geeritud)
 
 
 
 
 
Müügitulu
66 743
53 043
4 266
3 390
 
 
 
 
 
Müüdud toodangu kulu
(50 979)
(45 329)
(3 258)
(2 897)
 
 
 
 
 
Brutokasum
15 764
7 714
1 008
493
 
 
 
 
 
Turustuskulud
(7 108)
(4 837)
(454)
(309)
 
 
 
 
 
Üldhalduskulud
(512)
(498)
(33)
(32)
 
 
 
 
 
Muud äritulud
45
73
3
5
 
 
 
 
 
Muud ärikulud
(115)
(71)
(8)
(5)
 
 
 
 
 
Ärikasum
8 074
2 381
516
152
 
 
 
 
 
Neto finantskulu
(584)
(540)
(37)
(35)
 
 
 
 
 
Perioodi puhaskasum
7 490
1 841
479
117
 
 
 
 
 
Tava puhaskasum aktsia kohta
1,66
0,41
0,11
0,03
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta
1,66
0,41
0,11
0,03
 
 
Einar Pähkel
Finantsdirektor
447 8331
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.