AS Viisnurk sõlmis 29. juunil 2007 notariaalse jagunemiskava, mille kohaselt viiakse läbi AS Viisnurk jagunemine eraldumise teel selleks, et eraldada ühingu mööbli- ja ehitusmaterjalide üksuste tegevus ja ühingule kuuluv 407 559 m2 suurune maa-ala (Niidu Piirkond). Sõlmitud jagunemiskava jõustub peale seda, kui selle on heaks kiitnud üldkoosolek, mille kokkukutsumise teade avaldatakse vähemalt üks kuu enne koosoleku toimumist.

Jagunemise tulemusena antakse kogu AS Viisnurga praegused varad ja äritegevus üle uuele jagunemise käigus asutatud ühingule (Uus Viisnurk), samas kui Niidu Piirkond (ja sellega seotud kohustused) jääb praeguse AS Viisnurga omandisse (Niidu Piirkonda hakkab AS Viisnurk omama 100% tütarettevõtja, OÜ VN Niidu Kinnisvara kaudu). Kogu muu vara ja praeguse mööbli- ja ehitusmaterjalide üksuste tegevusega seotud vara ja äritegevus antakse üle Uuele Viisnurgale, kaasa arvatud AS Viisnurgale kuuluv Pärnu jõe äärne kinnisvaraarendusprojekt (asukohaga Rääma 31, Pärnu). Jagunemise järgselt on Uue Viisnurga ärinimi AS Viisnurk ja praegune AS Viisnurk ärinimi muudetakse AS-ks Trigon Property Development.

Jagunemine viiakse läbi asendussuhtega üks ühele (1:1), s.t. et iga AS-i Viisnurk aktsionär omandab sama arvu aktsiaid Uues Viisnurgas. AS Viisnurk aktsiakapital jääb samaks nagu see on käesoleval hetkel, s.t. 44 990 610 EEK, mis koosneb 4 499 061 aktsiast nimiväärtusega 10 EEK aktsia. Samuti on Uue Viisnurga aktsiakapital 44 990 610 EEK, mis koosneb 4 499 061 aktsiast nimiväärtusega 10 EEK aktsia. Uue Viisnurga aktsiakapitali eest tasutakse AS Viisnurga varaga, mis antakse üle jagunemise käigus. Uue Viisnurga aktsiaid saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse eeloleva üldkoosoleku poolt määrataval kuupäeval.

AS Viisnurk praeguse enamusaktsionäri ja juhatuse plaanide kohaselt kavatseb Uus Viisnurk taotleda viivitamatult aktsiate noteerimist Tallinna Börsil, esimesel võimalusel peale jagunemise äriregistrisse kandmist. Käesoleval hetkel on noteerimisprotseduur kooskõlastamisel Tallinna Börsiga, mis tehakse peatselt teatavaks.

Jagunemise põhjused ja tulevikuplaanid

Jagunemise põhjuseks on luua aktsionäridele lisaväärtust, eraldades AS Viisnurk omandis oleva suure kinnisvaraprojekti läbi noteeritud kinnisvaraarendusühingu - AS-i Trigon Property Development- loomise. Juhatuse praeguseks plaaniks on sõlmida kinnisvaraarenduse juhtimisleping AS Trigon Property Development ja AS Trigon Property Advisors (asutamisel) vahel, kindlustamaks juhtimislepingu alusel kinnisvaraarenduseks vajalikud juhtimisressursid ja know-how. AS Trigon Property Development kavatseb suurendada kinnisvarainvesteeringute portfelli, kaasates esiteks uusi kinnisvaraarendusprojekte Kesk-ja Ida-Euroopa piirkonnas, mis on praeguseks juba teada ja hetkel juhitavad AS Trigon Capital kinnisvaraarenduse osakonna poolt. Projektide kaasamised viiakse läbi sõltumatute hinnangute alusel, mis tehakse avalikult teatavaks. Ükski AS Trigon Property Development poolt hetkel kaalutav kinnisvaraarendusprojekt ei ole suunatud Balti kohaliku elamuturu kliendibaasile. Teiseks kavatseb AS Trigon Property Development läbi viia olulise rahvusvahelise kapitali kaasamine, rahastamaks eelnimetatud laienemist. Võimalike huvitatud investoritega peetakse hetkel läbirääkimisi. Täiendav informatsioon kinnisvaraarendustegevuse ja juhatuse liikmete kohta, kes hakkavad juhtima AS-i Trigon Property Development, avalikustatakse peatselt. Ülo Adamson, Joakim Helenius ja Gleb Ognyannikov jätkavad praeguse AS Viisnurga, tulevase AS-i Trigon Property Development nõukogu liikmetena.


Kogu praegune AS Viisnurga äritegevus antakse üle Uuele Viisnurgale, mis jätkab mööbli jaemüüki ning mööbli- ja ehitusmaterjalide tootmist. Uus Viisnurk jätkab tegevust kooskõlas jagunemise eelselt teatavaks tehtud tegevusstrateegia ja –plaanidega, kaasa arvatud viies lõpule kõik planeeritud investeeringud ja jätkates kavandatud laienemist. Andres Kivistik (esimees), Erik Piile ja Einar Pähkel saavad Uue Viisnurga juhatuse liikmeteks. Nõukogu liikmeteks valitakse Ülo Adamson, Joakim Helenius and Gleb Ognyannikov.


Mõjud finantsaruannetele

Peale jagunemise lõpuleviimist jäävad Uuele Viisnurgale kogu AS Viisnurga varad ja kohustused, välja arvatud alltoodud erandid:

1.Niidu Piirkond (hetkel bilansis kajastatud väärtusega 7 391 839 EEK)
2.Raha summas 800 000 EEK (jääb kinnisvaraarendusühingusse)
3.Kohustused Eesti Vabariigi ees summas 3 252 903 EEK (koosneb pikaajalisest järelmaksust maa erastamise eest ja lühiajalistest maamaksu tasumise kohustusest).

AS Viisnurga jagunemisjärgne bilanss koosneb allolevatest kirjetest:

1.Niidu Piirkond (vastavalt Uus-Maa poolt detsembris 2006 koostatud hindamisaktile, hinnatud turuväärtusele 110 130 000 EEK, mis on avaldatud ka 2006. aasta majandusaastaaruandes);
2.Raha summas 800 000 EEK;
3.Kohustused Eesti Vabariigi ees kokku summas 3 252 903 EEK.


Lisainfo saamiseks on notariaalne jagunemiskava kättesaadav Tallinna Börsi interneti kodulehel.


Täiendava informatsiooni saamiseks palume ühendust võtta järgmiste nõukogu liikmetega:

Ülo Adamson
Tel. +372 6679 200
Mob. +372 51 39 424

Joakim Helenius
tel. +372 6679 200
Mob. +372 50 91 282