Joakim Helenius
Nõukogu liige
Omab 20 000 SKANO GROUP aktsiat
  Jan Peter Ingman
Nõukogu liige
Ei oma SKANO GROUP aktsiaid
 

 

         
       
Trond B. Brekke
Nõukogu liige

Ei oma SKANO GROUP aktsiaid
  Sakari Wallin
Nõukogu liige

Ei oma SKANO GROUP aktsiaid
   
         
         
Torfinn Losvik
Juhatuse esimees
Ei oma SKANO GROUP aktsiaid