Finantsaruannete avaldamine 2024. aastal
Nordic Fibreboard AS avaldab konsolideeritud majandustulemused 2024. aastal järgmiselt

2023 a 4. kvartali vahearuanne - nädal 9
2023. a auditeeritud aastaaruanne - nädal 17
2024. a 1. kvartali vahearuanne - nädal 21
2024. a 2. kvartali vahearuanne - nädal 34
2024. a 3. kvartali vahearuanne - nädal 47

Aktsionäride korraline üldkoosolek toimub esialgse plaani kohaselt maikuus.

Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast avaldamist börsisüsteemis nähtavad ka meie koduleheküljel.