AS Viisnurk aktsionäride korraline aastakoosolek toimus 13. aprillil 2002. a. Pärnus sanatooriumis Tervis. Koosolekust võttis osa 19 aktsionäri/esindajat 2 824 688 häälega, millega oli esindatud 62,8% häälte koguarvust.

Üldkoosoleku päevakord ja otsused:

- 2001. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati kinnitada AS Viisnurk 2001. a. majandusaasta aruanne, mis näitab 2001. aasta finantstulemuseks 19 383 385 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001 357 519 501 krooni.

- 2001. a. kasumi jaotamine
Otsustati jätta kasum jaotamata. AS Viisnurk eelmiste aastate jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamise kinnitamist on 101 855 218 krooni.

- Audiitori valimine
Nimetada audiitoriks audiitorühing AS KPMG Estonia (registrikood: 10096082; aadress: Ahtri 10 A, 10151 Tallinn, audiitorite nimekirja kantud 11.07.2000, nr.17). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.
Volituste tähtaeg 5 aastat.Andrus Aljas
Finantsdirektor
044 78355