AS Viisnurk aktsionäride korraline aastakoosolek toimus 31. mail 2003 kell 11.00 Pärnus hotellis Strand. Koosolekust võttis osa 13 aktsionäri/esindajat 2 765 439 häälega, millega oli esindatud 61,47% häälte koguarvust.

Üldkoosoleku päevakord ja otsused:

- 2002.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati kinnitada AS Viisnurk 2002. a. majandusaasta aruanne, mis näitab 2002. aasta finantstulemuseks 19 631 828 krooni kahjumit ja bilansimahuks  seisuga 31.12.2002 344 893 449 krooni.

- Kasumi jaotamine
Otsustati jätta kasum jaotamata.

- Nõukogu liikmete tagasikutsumine
Otsustati nõukogust tagasi kutsuda senised liikmed Toomas Reisenbuk, Joakim Helenius ja Indrek Koolmeister

- Nõukogu liikmete valimine
Otsustati valida nõukogu liikmeteks Joakim Helenius, Claire Chabrier ja Ülo Adamson.


Info uute nõukogu liikmete kohta:

Claire Chabrier on SG Asset Management (Pariis) esindaja.
Ametikäigu lühikirjeldus:
  2002- SG Asset Management (Pariis), esindaja
  1997- 2001 Andersen (Pariis), Experienced Senior
Claire Chabrier ei oma AS Viisnurk aktsiaid.

Ülo Adamson on Trigon Capitali Senior Associate
Ametikäigu lühikirjeldus:
   1999- Trigon Capital
Ülo Adamson on ERGO-Trigon Fund Company ja Trigon Capital Sp. Z o.o juhatuse liige ning Telema ja Trigon Securities nõukogu liige.
Ülo Adamson ei oma AS Viisnurk aktsiaid.Andrus Aljas
Ärijuht
044 78355