AS Viisnurk nõukogu teatas täna, et ettevõtte enamusosaluse (2 675 752  aktsiat,
59,47% aktsiakapitalist) omanik Baltic Republics Fund sõlmis 1. juunil 2005.a.
OÜ-ga Trigon Wood lepingu oma osaluse müügiks. Lepingujärgselt on tehingu
väärtuspäev 3.juuni 2005.a.

AS Viisnurk on puidutöötlemisettevõte, millel on enam kui poole sajandi pikkune
puiduvääristamise kogemus. AS Viisnurk äriüksusteks on mööblidivisjon
ja ehitusmaterjalide divisjon. Mööblidivisjon keskendub omanäolise
kodusisustusmööbli valmistamisele ja turustamisele. Ehitusmaterjalide divisjonis
toodetakse ja turustatakse kahte pehmetel puitkiudplaatidel baseeruvat
tootekategooriat: soojus-ja heliisolatsiooni otstarbel kasutatavaid
üldehitusplaate ning seinte ja lagede siseviimistlusplaate. Ettevõtte peamised
sihtturud on lisaks Eestile Põhjamaad, Lääne- ja Kesk- Euroopa ning Venemaa. AS
Viisnurk kliendid ja koostööpartnerid on oma ala tunnustatud esindajad, keda
seovad ettevõttega pikaajalised koostöösuhted.

AS Viisnurk juhatuse esimehe Toivo Kuldmäe hinnangul tuumikomaniku vahetus
ettevõtte kummagi divisjoni jaoks seniseid plaane ei muuda ning loob ettevõtte
jaoks uusi arenguvõimalusi.

OÜ Trigon Wood (endise nimega OÜ Trigon RED Finance) omanikud on TDI Investments
Ky (Soome) ja BCB Baltic AB (Rootsi). Nimetatud ühingud on ühiselt tuntud nime
Trigon Direct Investments all. Trigon Direct Investments, mida nõustab AS Trigon
Capital, on riskikapitali fond, mis loodi 2004. aastal. Fondi eesmärk on
investeerida Skandinaavia riikide erainvestorite raha arenguvõimelistesse
ettevõtetesse Kesk- ja Ida-Euroopas. Fond on teinud oma eelmised investeeringud
Poolas ja Venemaal.

Joakim Heleniuse, OÜ Trigon Wood esindaja sõnul on uuel tuumikomanikul plaanis
jätkata kõigi AS Viisnurk olemasolevate tegevusaladega. Ettevõtte klientide ja
töötajatega sõlmitud lepinguid enamusosaluse müük ei mõjuta.

Baltic Republics Fund, mida juhib Société Générale Asset Management, on Balti
riikidesse teinud otseinvesteeringuid alates 1994. aastast. Baltic Republics Fund
investeeris AS-i Viisnurk 1995. aastal, ostes ettevõtte enamusosaluse seoses
selle erastamisega. Alates sellest ajast on Baltic Republics Fund mänginud
olulist osa ettevõtte arendamisel, aidates näiteks 1997. aastal edukalt läbi viia
AS Viisnurk aktsiate avaliku pakkumise.

Baltic Republics Fundi esindaja Claire Chabrier sõnul on nad tänulikud
mitmeaastase tiheda koostöö eest AS Viisnurk juhtkonnaga. Ettevõtte on tänaseks
hea finantspositsiooniga ning valmis edasiseks arenguks. Fond müüb oma osaluse
uuele aktsionärile, kes on võimeline täielikult toetama ettevõtte
tulevikuperspektiivide elluviimist.


Lisainformatsioon:

Claire Chabrier
Société Générale Asset Management
Telefon: +33 1 56 37 15 45


Andrus Aljas
Juhatuse liige
447 8355