OÜ Trigon Wood sõlmis 1.juunil 2005.a. Baltic Republics Fundiga ostumüügilepingu
AS Viisnurk enamusosaluse ostuks (2 675 752  aktsiat, 59,47% aktsiakapitalist).
Tehingu oodatav lepingujärgne väärtuspäev on 3.juuni 2005.a. Vastavalt
väärtpaberituru seadusele ja selle alusel välja antud õigusaktidele avalikustab
OÜ Trigon Wood esmase teabe kohustusliku ülevõtmispakkumise kohta pärast
ostutehingu arveldamist ja AS-i Viisnurk üle valitseva mõju saamist.

OÜ Trigon Wood ja Baltic Republics Fundi vahelise tehingu hind oli 1,7337 eurot
(27,126 krooni) aktsia kohta. OÜ Trigon Wood kavatseb kohustusliku ülevõtmis-
pakkumise käigus aktsionäridele pakkuda sama hinda, mis maksti Baltic Republics
Fundi osaluse eest.

OÜ Trigon Wood omanikud on TDI Investments Ky (Soome) ja BCB Baltic AB (Rootsi).
Nimetatud ühingud on ühiselt tuntud nime Trigon Direct Investments all. Trigon
Direct Investments, mida nõustab AS Trigon Capital, loodi 2004. aastal. Fondi
eesmärk on investeerida Skandinaavia riikide erainvestorite raha arengu-
võimelistesse ettevõtetesse Kesk- ja Ida-Euroopas. Fond on teinud oma esimesed
investeeringud Poolas ja Venemaal.

Trigon Direct Investmentsi nõustaja AS Trigon Capital korraldab kõigile
huvilistele täna, 2.juunil kell 11.30 pressikonverentsi, mis toimub AS-i Trigon
Capital kontoris Pärnu mnt. 15, 6.korrus, Tallinn.


Lisainformatsioon:
Joakim J Helenius
Tel: 66 79 200