OÜ Trigon Wood (endise nimega OÜ Trigon RED Finance) teatab käesolevaga
ülevõtmispakkumisreeglite § 12 ja väärtpaberituruseaduse § 166 alusel, et
OÜ-l Trigon Wood on seoses AS-i Viisnurk üle valitseva mõju saamisega
tekkinud kohustus teha ülevõtmispakkumine kõigi OÜ-le Trigon Wood
mittekuuluvate AS-i Viisnurk aktsiate suhtes.

OÜ Trigon Wood sai AS-i Viisnurk üle valitseva mõju 3. juunil 2005. a,
kui OÜ Trigon Wood omandas AS-i Viisnurk seniselt enamusomanikult Baltic
Republics Fundilt 2 675 752 AS-i Viisnurk aktsiat, mis moodustab 59,47%
AS-i Viisnurk aktsiakapitalist.

OÜ Trigon Wood teeb ülevõtmispakkumise pakkumise teatele, prospektile ja
tingimustele Finantsinspektsioonilt kooskõlastuse saamisel.

OÜ Trigon Wood ei plaani lõpetada AS-i Viisnurk aktsiate noteerimist
Tallinna Börsil, kuna finantsinvestorina näeb OÜ Trigon Wood aktsiate
noteerimises ettevõtte väärtust suurendavat asjaolu.


Lisainformatsioon:
Joakim Helenius
667 9200