ASi Viisnurk juhatus kutsub enamusaktsionäri ettepanekul kokku aktsionäride
erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 16. juunil 2005.a. kell 10.00 AS Viisnurk
kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord:

- nõukogu liikme Claire Chabrier tagasikutsumine
Üldkoosolekule tehakse ettepanek kutsuda tagasi nõukogu liige Claire Chabrier.

- uue nõukogu liikme valimine
Üldkoosolekule tehakse ettepanek valida nõukogu liikmeks tähtajaga viis aastat
Gleb Ognyannikov. Gleb Ognyannikov töötab AS Trigon Capital Venemaa regiooni
direktorina. Ta ei oma AS Viisnurk aktsiaid.

- nõukogu liikmete Ülo Adamsoni ja Joakim Heleniuse volituste pikendamine
Üldkoosolekule tehakse ettepanek pikendada nõukogu liikmete Ülo Adamsoni ja
Joakim Heleniuse volitusi kuni 16. juuni 2010.a.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

- füüsilistel isikutel kaasa võtta isikut tõendav dokument, esindajal lisaks ka
volikiri
- juriidilistel isikutel esindust tõendav dokument, volitatud esindajatel
juhatuse poolt välja antud volikiri. Palume esitada ka isikut tõendav dokument.

Koosolekul osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 16. juuni kell
8.00.