OÜ   Trigon  Wood  (endine  ärinimi  OÜ  Trigon  RED  Finance),
registrikood  11053100, aadress: Pärnu mnt 15,  Tallinn  10141,
Eesti  Vabariik (edaspidi „Trigon Wood“) tegi 27.juunil 2005.a.
väärtpaberituruseaduse  §  166  lg  1  alusel  pakkumise   AS-i
Viisnurk,  registrikood 10106774, aadress: Suur-Jõe  48,  Pärnu
80042,  Eesti  Vabariik  (edaspidi  „Viisnurk“)  aktsionäridele
(edaspidi  „Aktsionärid“)  kõigi Trigon  Woodile  mittekuulunud
Viisnurga  aktsiate omandamiseks ülevõtmispakkumise  prospektis
ja teates toodud tingimustel (edaspidi „Pakkumine“).

Pakkumise   aktseptimise  tähtaeg  möödus   25.juulil   2005.a.
Pakkumise  tulemusena suureneb  Trigon Wood'i osalus Viisnurgas
6 440  aktsia  võrra. Koos  Pakkumise  tulemusena  omandatavate
aktsiatega  kuulub  Trigon Wood'ile kokku 2 682  192  Viisnurga
aktsiat,  mis  moodustab 59,62% kõigist  Viisnurga  aktsiatest.
Trigon  Wood'iga  kooskõlastatult  tegutsevad  isikud  ei   oma
Viisnurga aktsiaid.


Lisainformatsioon:
Joakim J Helenius
+372 667 9200