AS Viisnurk aktsionäride korraline aastakoosolek toimus 31. mail 2006. a. kell
10.00 Pärnus ettevõtte keskkontoris.

Üldkoosoleku otsused:

- Otsustati kinnitada AS Viisnurk 2005. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt
AS Viisnurk konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2005. a. on 155 821 540
krooni ning aruandeaasta puhaskasum 9 775 528 krooni.

- Otsustati maksta aktsionäridele dividende summas 4 184 127 krooni ehk 93 senti
aktsia kohta. Aktsionäride nimekiri dividendide väljamaksmiseks fikseeritakse
seisuga 15.06.2006. a. kell 8.00 ning makstakse välja samal päeval ülekandega
aktsionäri pangaarvele.


Andrus Aljas
Juhatuse liige
447 8355