Eile sõlmisid AS Viisnurk ja AS Trigon Capital kinnisvara arenduse lepingu arendamaks koostöös AS Trigon Capitali kinnisvaraekspertidega maavaldust Pärnus, aadressil Rääma 31. Nimetatud kinnistu kogusuurus on 43963 m2, millest on käesoleva lepingu raames plaanis arendada ca. 20000 m2. Nimetatud maavaldus asub Pärnu jõe ääres kiiresti arenevas piirkonnas. Nimetatud maa raamatupidamislik väärtus on ca. 700 tuh. EEK (ca. 45 th. EUR). Seoses kiiresti tõusvate maa hindade ja kasvava nõudlusega kõrgetasemelise elamu– ja kontoripindade järele otsustas Ettevõte ümber planeerida ja arendada kinnistu, mis on praegusel hetkel paljuski kasutuseta. Käesoleva lepinguga arendatav krunt on täiesti lahus oluliselt suuremast Niidu tänava kinnisvaravaldusest (kokku ca. 400000 m2) ja viimati mainitut leping ei puuduta. Ettevõtte hinnangul on võimalik aktsionäridele enim väärtust luua muutes käesoleva krundi detailplaneeringut ja potentsiaalselt ka ise kinnistut arendades. Seepärast otsustati ka kinnistut tänaste turuhindadega mitte müüa.
 
Allkirjastatud lepingu kohaselt saab arenduse juhtimise eest vastutavaks AS Trigon Capital. AS Trigon Capital määrati teenuse osutajaks seoses ettevõtte sõltumatusega kõigist kohalikest ehitusettevõtetest, mis AS Viisnurk juhtkonna hinnangul annab talle parima positsiooni loomaks läbi arendusprojekti enim väärtust AS Viisnurk aktsionäridele. Trigon Capitali poolelt on projektijuhiks määratud Aivar Kempi, kes liitus ettevõttega ca. 1,5 aastat tagasi, olles varasemalt töötanud juhtival positsioonil AS Merko Ehituses. Hr. Kempil on enam kui 20-aastane kinnisvara arendamise alane kogemus Baltikumis. Allkirjastatud lepingu kohaselt makstakse Trigon Capitalile kvartaalset juhtimistasu summas 5000 EUR (78233 EEK), limiteeritud maksimaalselt 20000 EUR (312932 EEK), samuti edukustasu 20% detailplaneeringu muutmisega ja ala arendamisega loodud netokasumilt. Netokasumi arvutamisel võetakse aluseks tänane maa turuhind, mille määrab sõltumatu hindaja. Samuti arvestatakse aastaseks inflatsioonimääraks 6%, millelt AS Trigon Capitalile edukustasu ei maksta.
 
AS Trigon Capital on juhtiv investeerimispanganduse ja juhtimisteenuseid pakkuv grupp, mille enamusakstsionär on Hr. Joakim Helenius, kes on samuti AS Viisnurk nõukogu liige. Osana Trigon Capitali tegevustest (otse või läbi seotud ettevõtete) arendatakse kinnisvara nii Baltikumis, Venemaal kui Horvaatias.
 
Einar Pähkel
Finants- ja haldusdirektor
447 8331