Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

ASi Viisnurk aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 18. mail 2007.a. kell
10:00 AS Viisnurk kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.

Üldkoosoleku otsused:

1. 2006. a. majandusaasta aruande kinnitamine

AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada 2006. a. majandusaasta
aruande,  mille kohaselt  AS Viisnurk konsolideeritud bilansimaht seisuga
31.12.2006. a. on 153 217 240 krooni (9 792 366 eurot) ning aruandeaasta
puhaskasum 12 786 847 krooni (817 228 eurot).

2. 2006. a. kasumi jaotamine

AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada AS Viisnurk kasumi
jaotamise alljärgnevalt:
Maksta dividende summas 5 398 873 krooni (345 051 eurot) ehk 1,20 krooni
(0,076694 eurot) aktsia kohta, ning jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

Aktsionäride nimekiri dividendide väljamaksmiseks fikseeritakse seisuga
01.06.2007.a. kell 23:59. Dividendid makstakse aktsionäridele välja
04.06.2007.a. ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. 2007. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas valida 2007. a. majandusaasta
audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu
mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga
sõlmitava lepingu alusel.