AS Viisnurk (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 19. juunil 2012. a. AS Viisnurk kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.
Üldoosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 11.45. Üldkoosolekul osalenud aktsionäride aktsiatega oli esindatud 2 736 534 häält, mis moodustab 60,9% aktsiakapitalist. Seega oli üldkoosolek pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:
1. 2011. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2011. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2011. a. oli 15 950 tuhat eurot ning Seltsi puhaskasum oli 2 565 tuhat eurot.

2. 2011.a. majandusaasta kasumi jaotamine
Jätta 2011.a. majandusaasta puhaskasum summas 2 565 tuhat eurot jaotamata ning kanda see eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.

3. 2011. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
Valida 2012. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

4. Seltsi ärinime muutmine
Muuta Seltsi ärinime. Seltsi uueks ärinimeks saab Skano Group AS.

5. Põhikirja muutmine
Kinnitada Seltsi põhikiri redaktsioonis, mis on kättesaadav Seltsi koduleheküljel www.viisnurk.ee ning Seltsi asukohas Suur-Jõe 48, Pärnu 80042. Põhikirja punkti 1.1. muudetakse seoses Seltsi ärinime muutmisega Skano Group AS-iks.

6. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine ja uue nõukogu liikme valimine
Pikendada nõukogu liikmete Ülo Adamsoni, Joakim Johan Heleniuse ja Heiti Riisbergi ametiaega nõukogu liikmetena 5 (viieks) aastaks ja valida nõukogu neljandaks liikmeks Pekka Armas Soikkeli ametiajaga samuti 5 (viis) aastat alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.
Ülo Adamson (sünd. 1978) on olnud Seltsi nõukogu liige alates aastast 2003. Lisaks on ta AS-i Trigon Property Development nõukogu liige, Seltsi enamusaktsionäri OÜ Trigon Wood juhatuse liige, AS-i Trigon Capital juhatuse liige ja grupi tegevjuht ning Trigon Agri A/S-i CEO ja president. Ülo Adamson ei oma AS Viisnurk aktsiaid.
Joakim Johan Helenius (sünd. 1957) on olnud Seltsi nõukogu liige alates aastat 1999. Lisaks on ta AS-i Trigon Property Development nõukogu liige, Seltsi enamusaktsionäri OÜ Trigon Wood juhatuse liige, AS-i Trigon Capital nõukogu esimees, Trigon Agri A/S-i juhatuse esimees (Chairman of Board of Directors) ja AS Estonian Air nõukogu esimees. Joakim Johan Heleniusel on 20 000 AS Viisnurk aktsiat.
Heiti Riisberg (sünd. 1980) on olnud Seltsi nõukogu liige alates aastast 2010. Lisaks on ta Seltsi auditikomitee liige, AS-i Trigon Property Development nõukogu liige ja Trigon Capital grupi varahaldusosakonna juht. OÜ-l Vilgan Konsultatsioonid, mille 100%-line omanik on Heiti Riisberg, on 50 000 AS Viisnurk aktsiat.
Pekka Armas Soikkeli (sünd. 1958) on CEO ja juhatuse liige Thominvest Oy-s ja mitmes sama grupi ettevõttes (Thomfinance Oy, Thomcapital Oy). Pekka Soikkeli on omandanud MBA Helsingi ülikoolis (Helsinki School of Economics). Pekka Armas Soikkeli ei oma AS Viisnurk aktsiaid.

Einar Pähkel
Finantsdirektor
447 8331
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.