Skano Group Korralise üldkoosoleku kutse 31.05.2016

Skano Group AS korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Skano Group AS korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Skano Group AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042,
edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 28 juunil 2015. a.
kell 11:00 Skano Group AS kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1. 2015. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2015. a.
majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht
seisuga 31.12.2015. a. oli 13 262 tuhat eurot ning Seltsi puhaskahjum oli

411 tuhat eurot.

2. 2015.a. majandusaasta kahjumi katmine

Nõukogu ettepanek: Katta 2015.a. majandusaasta puhaskahjum summas 411 tuhat
eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

3. Muudatused nõukogus

Nõukogu ettepanek: 3.1) Kutsuda tagasi nõukogu liikme Pekka Armas Soikkeli 3.2)
Valida uueks nõukogu liikmeks Martin Mets 5 (viieks) aastaks, alates
üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

Martin Mets sündis 18.12.1988.a. ja on lõpetanud Hugo Treffneri Gümnaasiumi
ning omandanud bakalaureuse kraadi ärijuhtimises ning majanduses Stockholmi
Kõrgemas Majanduskoolis Riias. Martin Mets on AS Trigon Capital, AS Trigon
Asset Management, AS Trigon Funds, OÜ Trigon Ventures, OÜ Trigon Fashion
Outlets, OÜ Gate Tallinn East, OÜ Trigon KMI Holding juhatuse liige ja AS
Trigon Property Advisors nõukogu liige. Martin Mets töötas Trigon Capital
grupis otseinvesteeringute osakonna analüütikuna (alates september 2011) ja
projektijuhina (alates mai 2015). Jaanuarist 2016 on Martin Mets Trigon Capital
grupi tegevjuht. Varasem praktika- ja töökogemus pärineb UAB-st Civitta ja
Eesti Energiast. Martin Metsal on teadmised ja kogemused järgmistest
sektoritest: elamu- ja kommertskinnisvara arendustegevus, jaekaubandus,
põllumajandus, majutusteenused, logistika, taastuvenergia. Skano Group AS
aktsiaid Martin Mets ei oma.

4. 2016. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida 2016. a. majandusaasta audiitoriks AS
PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141
Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava
lepingu alusel.Majandusaasta aruandega, kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitori
järeldusotsusega 2015.a. majandusaasta aruandele on võimalik alates 2016.a.
tutvuda Skano Group AS kontoris, Suur-Jõe 48, Pärnu ning ettevõtte interneti
koduleheküljel www.skano.com.Teave Äriseadustiku § 287, § 293 lg 2 ja lg 21 ning § 2931 lg 4 nimetatud
õiguste kohta avalikustatakse eraldi dokumendis Skano Group AS interneti
koduleheküljel www.skano.comKäesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on Skano Group AS aktsiakapital 2
699 436.60 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 lihtaktsiat, iga aktsia annab
üldkoosolekul 1 hääle.Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga
21 juuni 2016. a. kell 23:59.Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 10:45.Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:

Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument

Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav
dokument

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud
ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem mitte vanem kui 7 päeva),
millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav
dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja volitatud isiku isikut
tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid
palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei
tulene teisiti. Skano Group AS võib registreerida välisriigi juriidilisest
isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed
juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud
notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik
selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust
seisuga 21 juuni 2016.a.

Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.Aktsionäril on võimalik teavitada Skano Group AS-i esindaja määramisest või
esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info Skano
Group AS-i juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
(digiallkirjaga e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või kirjalikult
postiga Skano Group AS, Suur-Jõe 48, Pärnu 80042 või tuues dokumendid
isiklikult kohale Skano Group AS-i kontorisse eelpool nimetatud aadressile)
hiljemalt 27 juuni 2016 (k.a).

Aktsionär võib esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse
tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad Skano Group AS-i
interneti koduleheküljel www.skano.com.Gregory Devine Grace

CEO

+372 447 8338

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.