AS Viisnurk aktsionäride korraline aastakoosolek toimus 19. juunil 2004 kell 11.00 Pärnus hotellis Strand. Koosolekust võttis osa 13 aktsionäri/esindajat 2 761 234 häälega, millega oli esindatud 61,4% häälte koguarvust.

Üldkoosoleku päevakord ja otsused:

 

-   2003.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada AS Viisnurk 2003. a. majandusaasta aruanne, mis näitab 2003. aasta finantstulemuseks 68 839 541 krooni kahjumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2003 280 995 529 krooni.

-   Kasumi jaotamine

Otsustati jätta kasum jaotamata.

 

 

 

Andrus Aljas

Ärijuht

447 8355