22. septembril 2004.a. allkirjastas AS Viisnurk lepingu puidudivisjoni varade müügiks OÜ-ga Desparo. OÜ Desparo valiti välja pärast läbirääkimisi erinevate potentsiaalsete ostjatega kui parima hinna ja maksetingimuste pakkuja. Otsus müüa puidudivisjon tulenes AS-i Viisnurk strateegiliselt eesmärgist keskenduda oma põhitegevusele – mööbli tootmisele ja turustamisele. OÜ Desparo on Pärnus kasepuidutöötlemisega tegeleva Lehtpuutöötlemise AS omanikega seotud firma.
 
Puidudivisjon varad koosnesid saeveskist, kuivatikompleksist ja liimpuiduvabrikust. Varad müüdi koos puidudivisjoni aluse maaga, suurusega ca 81,000m2. Tänase seisuga ei ole puidudivisjoni alune maa registreeritud eraldi kinnistuna, antud kinnistu moodustatakse AS-le Viisnurk kuuluvate Niidu 9 ja Niidu 11, Pärnu kinnistute jagamise teel. Tehingu koguhind on 44 000 000 krooni, millele lisandub käibemaks. Osapooled on kokku leppinud järgnevates maksetingimustes (hinnad käibemaksuta):
 
- 11 000 000 krooni makstakse kahe päeva jooksul peale 22. septembril 2004.a. sõlmitud võlaõiguslepingu müügilepingu allkirjastamist,
- 33 000 000 krooni makstakse asjaõiguslepingu sõlmimisega, mis kuulub allkirjastamisele peale puidudivisjoni maa jagamiseks vajalike toimingute teostamist. Eeldatavalt toimub asjaõiguslepingu sõlmimine ajaperioodil 15. detsember – 31.detsember 2004.a.
 
Võlaõigusliku lepingu sõlmimisega läheb ostjale üle varade valdus. Varade omand läheb ostjale üle asjaõiguslepingu sõlmimisega.
 
AS-i Viisnurk puidudivisjoni müüdavate varade bilansiline jääkväärtus oli seisuga 31.08.2004 56 936 295 krooni. Seega saab AS Viisnurk tehingust 12 936 295 krooni kahjumit, millele lisanduvad müügitehingu teostamisega seotud kulud summas ca 1.9 miljonit krooni. Saadav erakorraline kahjum kajastatakse AS Viisnurk finantsaruannetes asjaõiguslepingu sõlmimise järgselt. AS Viisnurk kasutab müügist saadud vahendeid puidudivisjoniga seotud laenude tagasimaksmiseks.
 
 
Lisainfo:
 
Andrus Aljas
AS Viisnurk
Juhatuse liige
4478355
 
Toomas Tapupere
OÜ Desparo
Juhatuse liige
5160004
 
Amish Mody
AS Trigon Capital
Associate Director
6679200