Vastavalt 31. mail 2004. a. vastu võetud otsusele suletakse alates tänasest AS Viisnurk spordikaupade divisjon. Kõik spordikaupade divisjoni kliendilepingud on nõuetekohaselt täidetud.
 
Seoses divisjoni sulgemisega on ajavahemikus 30. august kuni 29. oktoober koondatud kokku 231 töötajat. Ettevõtte on koondamiskuludena maksnud töötajatele välja koos kõigi maksudega 2,7 mln krooni.
 
AS Viisnurk jätkab läbirääkimisi divisjoni varade müügi üle.