Pärnu Maakohtu Registriosakond registreeris täna, 19.09.2007, AS Viisnurk jagunemise. Vastavalt 29.06.2007 läbi Tallinna Börsi infosüsteemi avaldatud jagunemiskavale, kehtivad alates tänasest järgmised muudatused:

1. Praeguse börsiettevõtte ärinimi muutus AS-ks Trigon Property Development. Ühingu praegu ainuke kinnisvara ja esimene arendusprojekt, mida omatakse läbi 100% tütarettevõtja OÜ VN Niidu Kinnisvara, on 40 ha suurune maa-ala, mis asetseb Pärnu lähistel, Eestis. Jõustus AS Trigon Property Development põhikirja uus redaktsioon, mille terviktekst on avaldatud 05.07.2007 börsiteates.
2. Kõik muud tegevuseks vajalikud varad ja ühingu ehitusmaterjalide ning mööblidivisjoni tegevus on üle antud uuele ühingule, mis asutati jagunemise käigus eraldumise teel. Uue ühingu nimi on AS Viisnurk.

Osana arenguplaanidest ja nagu avaldatud 29.06.2007.a. börsiteates, viib AS Trigon Property Development hetkel lõpule toiminguid teiste mahukate kinnisvara arendusprojektide kaasamiseks oma kinnisvara arendusprojektide koosseisu. Selle eesmärgi täitmiseks planeerib juhatus kokku kutsuda aktsionäride erakorralise koosoleku AS Trigon Property Development aktsiakapitali suurendamise otsustamiseks selliselt, et olemasolevad aktsionärid saavad võrdsed õigused osaleda uute aktsiate märkimisel. Emissiooni käigus kaasatakse ühingusse uued kinnisvara arendusprojektid sõltumatult määratud väärtuse alusel. Täpsustavalt tähendab see seda, et aktsiad emiteeritakse otsuse tegemise hetkel kehtiva turuhinnaga, kuid iga aktsia hind, mille eest tasutakse mitterahalise sissemaksega (ehk kinnisvara arendusprojektid), määratakse erapooletu hindaja poolt koostatud hindamisakti alusel ilma lisatud ülekursita. Planeeritaval aktsionäride koosolekul tehakse aktsionäridele ka ettepanek valida praegune nõukogu esimees Ülo Adamson ajutiselt AS-i Trigon Property Development juhatuse esimeheks. Aivar Kempi nimetatakse ühingu juhatuse liikmeks. Aktsionäride koosoleku täpne aeg ja päevakord tehakse teatavaks lähipäevil eraldi börsiteates.

Juhatus on läbi viinud ka nõutud ettevalmistused ja eeldab, et äsja registreeritud AS-i Viisnurk esimene kauplemispäev Tallinna Börsil on 25.09.2007.a. Osana nõutud ettevalmistusest ja sõltuvalt Finantsinspektsiooni otsusest, avaldatakse uue AS-i Viisnurk prospekt käesoleval nädalal.

Ülo Adamson
Juhatuse esimees (valitakse)
+372 51 39 424