AS Viisnurk 2007. a. 9 kuu müügitulu oli 180,5 mln krooni/11,5 mln eurot (2006. a. samal perioodil 160,2 mln krooni/10,2 mln eurot) ning puhaskasum 11,4 mln krooni/0,7 mln eurot (2006. a. samal perioodil 7,9 mln krooni/0,5 mln eurot).
 
Viisnurga koguvarade maht oli 30.9.2007 seisuga 151,4 mln krooni/9,7 mln eurot (30.9.2006: 142,0 mln krooni/9,1 mln eurot), millest ettevõtte kohustused moodustasid 30.9.2007 seisuga 81,4 mln krooni/5,2 mln eurot (30.9.2006: 80,5 mln krooni/5,1 mln eurot) ehk 54% (30.9.2006: 57%).
 
Mööblidivisjoni käive oli 2007. a. 9 kuuga 94,8 mln krooni/6,1 mln eurot (2006. a. 9 kuud 91,8 mln krooni/5,9 mln eurot) ja kasum 2,9 mln krooni/0,2 mln eurot (2006. a. 9 kuud 3,1 mln krooni/0,2 mln eurot).
 
Ehitusmaterjalide divisjoni käive oli 2007. a. 9 kuuga 85,7 mln krooni/5,5 mln eurot (2006. a. samal perioodil 68,4 mln krooni/4,4 mln eurot) ja kasum 12,6 mln krooni/0,8 mln eurot (2006. a. samal perioodil 8,6 mln krooni/0,5 mln eurot).
 
Divisjonide kasumis ei ole arvestatud kontserni üldhalduskulusid 2007. a. 9 kuuga summas 1,7 mln krooni/0,1 mln eurot (2006. a. 9 kuuga 1,4 mln krooni/90 tuhat eurot), mis on ärisegmentide aruandes kajastatud jagamata kuludena ja neto finantskulusid 2007. a. 9 kuuga summas 2,0 mln krooni/0,1 mln eurot (2006. a. 9 kuuga 1,9 mln krooni/0,1 mln eurot).
 
29.06.2007 allkirjastati AS Viisnurk jagunemiskava, mille tulemusena eraldus endisest Viisnurgast tootmisega tegelev osa – ehitusmaterjalide division ja mööblidivisjon. Otsuse kiitis heaks 06.08.2007 toimunud aktsionäride erakorraline üldkoosolek ja jagunemine registreeriti Äriregistris 19.09.2007. Eraldunud tootmisega tegelev üksus sai nimeks AS Viisnurk ja Tallinna Börsi põhinimekirjas alustati Viisnurga aktsiaga kauplemist 25.09.2007. AS Viisnurk omab oma põhitegevuseks vajalikku kinnisvara, samuti Rääma tänava kinnisvaraarenduse projekti. Eraldus üksnes Niidu tänava kinnisvara, mida ei kasutatud Viisnurga põhitegevuseks. Käesolevas aruandes on elimineeritud eraldunud üksusega seotud varad, kohustused, tulud ja kulud.
 
 
III kvartal 2007
 
Aruandeaasta III kvartali müügitulu oli 51,0 mln krooni/3,3 mln eurot (2006. aastal 51,4 mln krooni/3,3 mln eurot) ja puhaskasum 0,9 mln krooni /60 tuhat eurot (2006. aastal 3,5 mln krooni/226 tuhat eurot).
 
Ettevõtte kolmanda kvartali tulemused on võrreldes 2006. aasta kolmanda kvartaliga jäänud tagasihoidlikumaks nii mööblidivisjonis kui ka ehitusmaterjalide divisjonis. Peamisteks teguriteks tulemuse kujunemisel olid mööblidivisjonis mööblivabriku planeeritust väiksem müük suveperioodil (mõju tulemusele ca 0,5 mln krooni/32 tuh eurot), jaemüügis tehtud ettevalmistused laienemiseks, samuti võtab aega Leedus ja Ukrainas loodud kaupluste käivitumine (mõju tulemusele ca 0,8 mln krooni/51 tuh eurot), ning suurenenud marketingikulud ehitusmaterjalide divisjonis (mõju tulemusele ca 0,8 mln krooni/51 tuh eurot). Samuti oli väiksem ehitusmaterjalide divisjoni põhiliini toodangu müük, kuna suviseid laovarusid ei suudetud piisavalt ette toota.
 
Mööblidivisjoni käive oli 2007. aasta III kvartalis 27,0 mln krooni/1,7 mln eurot (2006. aasta samas perioodis 27,0 mln krooni/1,7 mln eurot) ja kahjum 0,4 mln krooni/27 tuh eurot (2006. aastal kasum 1,7 mln krooni/106 tuh eurot).
 
Ehitusmaterjalide divisjoni käive oli 2007. aasta III kvartalis 24,0 mln krooni/1,5 mln eurot (2006. aasta samas perioodis 24,4 mln krooni/1,6 mln eurot) ja kasum 2,5 mln krooni/157 tuh eurot (2006. aastal 3,6 mln krooni/231 tuh eurot).
 
Divisjonide kasumis ei ole arvestatud kontserni üldhalduskulusid summas 0,4 mln krooni/23 tuhat eurot ja finantskulusid 0,7 mln krooni/47 tuhat eurot (2006. aastal vastavalt üldhalduskulud 1,2 mln krooni/75 tuhat eurot ja finantskulud 0,6 mln krooni/36 tuhat eurot), mis on ärisegmentide aruandes kajastatud jagamata kuludena.
 
 
Prognoos ja areng
 
Mööblidivisjonis on tehtud strateegiline otsus keskenduda oma tootmises kahe peamise tooteseeria, Björkkvisti ja Villinki, kasumlikule tootmisele parandamaks efektiivsust. Juba täna moodustavad nimetatud tootesarjad üle 90% Viisnurga mööblidivisjoni tootmisest. Juhtkond näeb reserve eelkõige spetsialiseerumisest tulenevas kvaliteedi paranemises ning erinevate tootesarjade jaoks tootmise ümberseadistamisega kaotatud aja minimeerimises. Mõlema tootesarja osas on turg näidanud kasvavat nõudlust ning nende klassikalise disaini tõttu on ka trendidest tulenev nõudluse languse risk väike. Mööblitootmise kasvu näeb juhatus peamiselt oma jaekaubanduse nõudluse kasvu tõttu.
 
Mööblidivisjoni jaekaubanduse arendamise strateegia kohaselt laiendatakse oma kaubamärgi Skano all tegutsevat rahvusvahelist mööblisalongide jaeketti naaberturgudel. 2007. aasta neljandas kvartalis on plaanis avada üks mööblikauplus Ukrainas ja vahetada Riia kaupluse praegune asukoht soodsama asukoha vastu. 2007. aasta lõpuks opereerib Skano kavade kohaselt vähemalt kaheksat kauplust Baltimaades ja Ukrainas. Aastatel 2008-2009 on plaanis avada kokku 16 kauplust Ukrainas ja Kesk-Euroopas. Jaekaubanduse üksuse loomisega sisenes AS Viisnurk mööbli ja sisustuskaupade jaemüügi ärivaldkonda, mida opereerib 1. septembril 2003. aastal registreeritud AS Viisnurga 100% osalusega äriühing OÜ Skano.
 
Ehitusmaterjalide divisjonis töötab uus Isotexi liin ühes vahetuses. Eesmärgiks on aastaks 2009 kogu uue liini tootmisvõimsus ära müüa. Sellest tulenevad suhteliselt suuremad turunduskulud aastaks 2008.
 
09.04.2007. aastal otsustas Pärnu Linnavalitsus Rääma tänava kinnisvaraarenduse ala detailplaneeringu algatamise. Praegu toimub arhitektuurikonkurss parima hoonestuse lahenduse leidmiseks. Konkursist võttis osa kolm arhitektuuribürood, kellest kaks pääsesid edasi teise vooru. Arhitektuurikonkurss toimus kogu Rääma 31 kinnistu kohta, millest esimese osa moodustab praeguse kinnisvaraarenduse piirkonna alla 2 ha suuruse pindalaga. Teise osa arendamise eeltingimuseks oleks ehitusmaterjalide divisjoni töö lõpetamine sellel territooriumil. Edasi pääsenud tööde järgi oleks OÜ Kavakava puhul ehitusmahuks 40 tuh m2 (sealhulgas esimeses osas 14 tuh m2) ja OÜ Arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal puhul ehitusmahuks 60 tuh m2 (sealhulgas esimeses osas 21 tuh m2).
 
 
Ärivaldkondade ülevaade
 
tuh EEK
Müügitulu
Majandustulemus
 
9 k 2007
9 k 2006
9 k 2007
9 k 2006
Mööblidivisjon
94 820
91 799
2 941
3 073
s.h. jaemüük (Skano)
13 702
7 432
(1 208)
925
Ehitusmaterjalide divisjon
85 685
68 387
12 596
8 579
KOKKU
180 505
160 186
15 537
11 652
Jagamata kulud
 
 
(1 699)
(1 408)
ÄRIKASUM
 
 
13 838
10 244
Neto finantskulud
 
 
(1 963)
(1 857)
KASUM ENNE TULUMAKSU
 
 
11 875
8 387
Tulumaks
 
 
(475)
(438)
PUHASKASUM
 
 
11 400
7 949
 
tuh EUR
Müügitulu
Majandustulemus
 
9 k 2007
9 k 2006
9 k 2007
9 k 2006
Mööblidivisjon
6 060
5 867
188
196
s.h. jaemüük (Skano)
876
475
(77)
59
Ehitusmaterjalide divisjon
5 476
4 371
805
549
KOKKU
11 536
10 238
993
745
Jagamata kulud
 
 
(109)
(90)
ÄRIKASUM
 
 
884
655
Neto finantskulud
 
 
(125)
(119)
KASUM ENNE TULUMAKSU
 
 
759
536
Tulumaks
 
 
(30)
(28)
PUHASKASUM
 
 
729
508
 
 
Mööblidivisjon
 
Viisnurga mööblidivisjoni 2007. a. 9 kuu müügitulu oli 94,8 mln krooni/6,1 mln eurot (2006: 91,8 mln eurot/5,9 mln eurot) ning majandustulemus 2,9 mln krooni/188 tuhat eurot (2006: 3,1 mln krooni/196 tuhat eurot) kasumit. Võrreldes eelmise aastaga on divisjoni käive suurenenud 3,0 mln krooni/193 tuhat eurot.
 
Mööbli tootmine
Mööblivabriku 9 kuu müük põhiturgudel Soomes ja Venemaal on läinud vastavalt planeeritule ja võrreldes 2006. aastaga on müük kasvanud. Samas on III kvartalis jäänud müük planeeritule alla. Kuna allhanke sektoris ei ole ettevõte konkurentsivõimeline, tuleb järgnev müügikasv peamiselt läbi oma jaemüügi kasvu.
 
Potentsiaalsetest turgudest näeb divisjon võimalusi müügi kasvatamiseks Ida- ja Kesk-Euroopas.
 
Mööbli jaemüük - Skano
Mööblidivisjoni jaekaubanduse valdkonnas jätkati 2007. aasta III kvartalis tegevusi strategiakohaseks jaeäri laiendamiseks lähiturgudele. Jaeäri laienemine hõlmab endas kodumööblit ja sisustuskaupasid pakkuvate uute kaupluste avamist erinevatel Ida-Euroopa turgudel. Samuti otsitakse võimalusi sisenemiseks Kesk-Euroopa turule.
 
Mööblidivisjoni jaemüük näitab endiselt kasvutendentsi. Käesoleva aasta 9 kuuga on jaemüük kasvanud 84% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Sealjuures on seisuga 30.09.2006 olemasolevate kaupluste müük 9 kuuga tõusnud 67% võrreldes 2006. aasta sama perioodiga.
 
Augustis avati üks mööblikauplus Ukrainas Harkovis.
 
Võrreldes eelmise aasta 9 kuuga on jaeäri laienemiskulud olnud ca 4 mln krooni/0,26 mln eurot. See summa sisaldab endas jaeäri administratiivkulusid ning Leedus ja Ukrainas avatud kaupluste kahjumeid.
 
 
Ehitusmaterjalide divisjon
 
Ehitusmaterjalide divisjonis saavutati 2007 aasta 9 kuu müügituluks 85,7 mln krooni/5,5 mln eurot ja kasumiks 12,6 mln krooni/0,8 mln eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli divisjoni käive 68,4 mln krooni/4,4 mln eurot ja kasum 8,6 mln krooni/0,5 mln eurot. Võrreldes eelmise aastaga on divisjoni käive suurenenud 17,3 mln krooni/1,1 mln eurot ja kasum 4,0 mln krooni/0,3 mln eurot.
 
Üldehitusplaadid
2007 aasta üheksa kuu tulemustele on avaldanud enim mõju Isoplaat tuuletõkkeplaatide müügi kasv Põhja-Euroopas. Tuuletõkkeplaatide nõudlus on endiselt suur ka siseturul. Teistel naaberturgudel, ennekõike Lätis ja Venemaal, on kasvanud põrandaplaatide müük. Üldehitusplaatide müügist oli suurima osakaaluga tooterühmaks tuuletõkkeplaadid.
 
Siseviimistlusplaadid
Isotex-siseviimistlusplaatide müügimahud ja tulemuslikkus on kasvanud tänu uuenenud tootevalikule ning kaubamärgi kuvandi muutmisele. Uus logo ja kuvand lansseeriti eelmise aasta 4. kvartalis, tähistamaks tootevaliku laiendamist.
 
Märtsis toodi Soome ja Eesti turgudele uued trükitud mustriga laeplaadid, mis aitavad veelgi tugevdada oma juhtpositsioone nimetatud turgudel ja tagavad kindla konkurentsieelise.
 
Oktoobris täienes tektsiilkattega seinaplaatide valik 3 uue katte võrra, mis teevad kogu tootevaliku märgatavalt atraktiivsemaks ja aitavad selgelt eristuda tihedas konkurentsis.
 
Siseviimistlusplaatide müügist moodustasid laeplaadid 78% (2006: 80%) ja seinaplaadid vastavalt 22% (2006: 20%).
 
Isotex-siseviimistlusplaatide müük moodustas 2007. aastal 35% (2006: 42%) kogu divisioni müügist. Siseviimistlusplaate toodetakse alates 1996. aastast ning neid müüakse 100% oma kaubamärgi Isotex all.
 
 
Konsolideeritud bilanss (pro forma)
 
 
tuh EEK
tuh EEK
tuh EUR
tuh EUR
 
30.9.2007
31.12.2006
30.9.2007
31.12.2006
 
 
 
 
 
Raha
3 997
12 234
255
782
Nõuded ja ettemaksud
32 516
26 630
2 079
1 701
Varud
46 441
44 970
2 968
2 874
Käibevara kokku
82 954
83 834
5 302
5 357
 
 
 
 
 
Kinnisvarainvesteeringud
5 665
2 903
362
186
Materiaalne põhivara
62 514
56 745
3 995
3 627
Immateriaalne põhivara
292
650
19
42
Põhivara kokku
68 471
60 298
4 376
3 855
 
 
 
 
 
AKTIVA KOKKU
151 425
144 132
9 678
9 212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laenukohustused
2 147
19 017
137
1 215
Võlad ja ettemaksed
31 133
30 230
1 990
1 932
Lühiajalised eraldised
24
221
1
15
Lühiajalised kohustused kokku
33 304
49 468
2 128
3 162
 
 
 
 
 
Pikaajalised laenukohustused
45 002
25 574
2 876
1 634
Pikaajalised eraldised
3 047
3 047
195
195
Pikaajalised kohustused kokku
48 049
28 621
3 071
1 829
 
 
 
 
 
Kohustused kokku
81 353
78 089
5 199
4 991
 
 
 
 
 
Aktsiakapital nimiväärtuses
44 991
44 991
2 875
2 875
Ülekurss
5 799
7 795
371
498
Kohustuslik reservkapital
4 499
4 499
288
288
Muud reservid
24
0
1
0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum
3 359
(3 759)
215
(240)
Aruandeaasta
11 400
12 517
729
800
Omakapital kokku
70 072
66 043
4 479
4 221
 
 
 
 
 
PASSIVA KOKKU
151 425
144 132
9 678
9 212
 
 
Konsolideeritud kasumiaruanne (pro forma)
 
 
tuh EEK
tuh EEK
tuh EUR
tuh EUR
 
9 k 2007
9 k 2006
9 k 2007
9 k 2006
 
 
 
 
 
Müügitulu
180 505
160 186
11 536
10 238
 
 
 
 
 
Müüdud toodangu kulu
(143 348)
(134 162)
(9 162)
(8 574)
 
 
 
 
 
Brutokasum
37 157
26 024
2 374
1 664
 
 
 
 
 
Turustuskulud
(21 175)
(14 404)
(1 353)
(921)
 
 
 
 
 
Üldhalduskulud
(1 699)
(1 408)
(109)
(90)
 
 
 
 
 
Muud äritulud
125
451
8
29
 
 
 
 
 
Muud ärikulud
(570)
(419)
(36)
(27)
 
 
 
 
 
Ärikasum
13 838
10 244
884
655
 
 
 
 
 
Neto finantskulu
(1 963)
(1 857)
(125)
(119)
 
 
 
 
 
Kasum enne tulumaksu
11 875
8 387
759
536
 
 
 
 
 
Dividendide tulumaks
(475)
(438)
(30)
(28)
 
 
 
 
 
PERIOODI PUHASKASUM
11 400
7 949
729
508
 
 
 
 
 
Tava puhaskasum aktsia kohta
2,53
1,77
0,16
0,11
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta
2,53
1,77
0,16
0,11
 
 
Einar Pähkel
Finantsdirektor
447 8331
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.