Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31,  Pärnu 80044, edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 13.06.2022.a. kell 11:00 Nordic Fibreboard AS kontoris, aadressil Rääma 31 Pärnu 80044

Osalejate registreerimine algab koosoleku toimumiskohas kell 10:45. Registreerimine lõppeb kell 11.00.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist ehk 06. juuni 2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.  

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1. 2021. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2021. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2021. a. oli  8 063 151,08 eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 1 201 959,99 eurot.

2. 2021.a. majandusaasta kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: Kanda Aktsiaseltsi 2021. a majandusaasta puhaskasum summas 1 156 969,38 eurot eelmiste perioodide kasumisse ja summas 44 990,61 eurot kohustuslikku reservkapitali.

3. 2022. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2022.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

4. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine

Vastavalt väärtpaberituru seaduse § 135² lg 11 hääletab üldkoosolek tasustamise põhimõtete üle vähemalt üks kord iga nelja aasta jooksul. Vastav üldkoosoleku otsus tasustamise põhimõtete heakskiitmise kohta on nõukogule soovituslik.

Nõukogu ettepanek: Kinnitada Nordic Fibreboard AS juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted.

5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Nõukogu liikmete Trond Brekke ja Joakim Helenius volitused lõppevad 18.09.2022
Nõukogu ettepanek: Pikendada Grupi nõukogu liikmete Trond Brekke ja Joakim Helenius volitusi tähtajaga 5 (viis) aastat arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest.

Nordic Fibreboard AS-i aktsiakapital on teadeande avaldamise päeva seisuga 449 906,10 eurot. Ettevõttel on 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat ja iga aktsia annab ühe hääle. 

Registreerimiseks palume osalejatel esitada järgmised dokumendid :

1.     füüsilisest isikust aktsionärid on kohustatud esitama isikut tõendava dokumendi; esindajad peavad esitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud volikirja;

2.     juriidilisest isikust aktsionäri esindaja peab esitama kehtiva registriväljavõtte, kus isik on registreeritud ja mis annab aktsionäri esindusõiguse (seaduslik esindus), ning isikut tõendava dokumendi. Esindajad, kes ei ole seaduslikud esindajad, peavad esitama ka kehtiva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikirja.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise allkirjastatud teate Seltsi e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või toimetades selle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis  tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 16:00 Seltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, kasutades selleks Seltsi kodulehel http://www.nordicfibreboard.comavaldatud blankette. Kui aktsionär soovib enne korralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Seltsile laekunud hiljemalt 10. juuni 2022. a kell 23.59.
Aktsionäridel on võimalik tutvuda kõigi Seltsi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega Seltsi veebilehel 
https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/uldkoosolekud ja Seltsi kontoris  asukohaga Rääma 31, Pärnu tööpäevadel kell 09.00 kuni 16.00 alates korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatamisest kuni korralise üldkoosoleku toimumise päevani. Dokumentidega tutvumisest palume ette teatada e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Kõik küsimused korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta võib esitada Seltsi e - posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. . 

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või Seltsi asukohta Aktsiaseltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, Pärnu maakond.  Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Torfinn Losvik

Tegevjuht ja juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.