Hea Ühingujuhtimise Tava on juhiste ja soovituslike reeglite kogum, mille järgimine annab investoritele ja teistele huvitatud isikutele piisava võimaluse järelvalveks ettevõtte juhtimise üle ning aitab tagada investorite ja aktsionäride võrdset kohtlemist. Hea Ühingujuhtimise Tava on välja töötatud Tallinna Börsi ja Finantsinspektsiooni poolt ning see on mõeldud järgimiseks eelkõige börsiettevõtetele.

Kuna Tavas kirjeldatud põhimõtted on soovituslikud, siis ettevõte ei pea tingimata kõiki nõudeid järgima, kuid peab Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes selgitama, miks neid nõudeid ei täideta. Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne on ettevõtte majandusaasta aruande üks osa. Börsiettevõtetele kehtib „täidan või selgitan" nõue alates 1. jaanuarist 2006.

Hea Ühingujuhtimise Tava 2008.pdf

Hea Ühingujuhtimise Tava 2009.pdf

Hea Ühingujuhtimise Tava 2010.pdf

Hea Ühingujuhtimise Tava 2011.pdf

Hea Ühingujuhtimise Tava 2012.pdf

Hea Ühingujuhtimise Tava 2013.pdf

Hea Ühingujuhtimise Tava 2014.pdf

Hea ÜhingjJuhtimise Tava 2015.pdf

Hea Ühingujuhtimise Tava 2016.pdf

Hea Ühingujuhtimise Tava 2017.pdf

Hea Ühingujuhtimise Tava 2019.pdf

Hea Ühingujuhtimise Tava 2020.pdf

Hea Ühingujuhtimise Tava 2021.pdf

Hea Ühingujuhtimise Tava 2022.pdf