Nordic Fibreboardi strateegiline suund on saada juhtivaks keskkonnasõbralike ja energiatõhusate puidul põhinevate soojustuslahenduste pakkujaks. Meie pikaajalise kogemuse toel keskendume ehituslahendustele, mis mitte ainult ei loo tervislikku elukeskkonda, vaid on ka energiatõhusad ja keskkonnasõbralikud. Meie eesmärk on pakkuda lahendusi, kus kasutatav puitmaterjal pärineb vastutustundlikult majandatud ning jätkusuutlikest metsadest, tagades seeläbi mitte ainult kõrge kvaliteedi, vaid ka keskkonna jätkusuutlikkuse.

Nordic Fibreboard strateegiausuunda toetavad eesmärgid:

Innovatsioon tootearenduses
Investeerimine teadus- ja arendustegevusse, et arendada välja uusi keskkonnasõbralikke soojustuslahendusi.
Arendada välja lahendused, mis tagavad suurema energiatõhususe ja aitavad vähendada ehitiste küttekulusid.

Tervisliku elukeskkonna edendamine:
Ehituslahenduste väljatöötamisel panustame aktiivselt tervislike elukeskkondade loomisse. Soovime, et meie tooted ja lahendused toetaksid inimeste heaolu ja tervist 

Energiasääst ja tõhusus:
Keskendumine ehituslahendustele, mis aitavad vähendada energiatarbimist ja suurendavad energiatõhusust. Meie eesmärk on aidata klientidel saavutada säästlikum ja ressursitõhusam elu- ja töökeskkond. 

Jätkusuutlik metsamajandus ja tarneahela jälgitavus:
Tagame, et meie puitmaterjal pärineb jätkusuutlikest metsadest, järgides vastutustundliku metsamajanduse põhimõtteid.

Klienditeadlikkuse suurendamine:
Korraldame teavituskampaaniaid ja koolitusi, et suurendada klientide teadlikkust keskkonnasõbralikest ehitusmaterjalidest ja nende eelistest.
Pakkuda klientidele selget teavet toodete päritolu, koostise ja jätkusuutlikkuse kohta.

Roheline sertifitseerimine ja standardid:
Taotleda sertifikaate ja vastavust rahvusvahelistele keskkonnaalastele standarditele.
Tõendada ettevõtte pühendumust keskkonnasäästlikele lahendustele läbi sertifitseerimise.